qarın

qarın
is.
1. İnsan və heyvan bədəninin qara ciyər, mədə, bağırsaqlar, dalaq və s. orqanlar yerləşən hissəsi. Qarnı ağrımaq. Qarın boşluğu. Qarnı şişmək. – Eşikağası əllərini yerə dəstək verib qalxdı, arxalığını, çuxasını düzəltdi, yana sürüşmüş xəncərini şişman qarnının üstünə çəkib çıxdı. Ç.. // dan. Mədə mənasında. Qarnı pozulmaq. – Qarın başa bəladır. (Ata. sözü). Bir qarın çörəyə möhtac olmaq – çox böyük ehtiyac içində olmaq, səfalət, yoxsulluq içində yaşamaq. <Firidun> bir qarın çörəyə möhtac olan kəndlilərin ağır və dözülməz həyatını təsvir edərdi, hakimlərin ürəyini yumşaldar, mərhəmətə gətirərdi. . . M. İ.. Bir qarnı ac, bir qarnı tox – yarı tox, yarı ac, birtəhər. Qarnı doymamaq – ac qalmaq, aclıq çəkmək, doyunca yeməmək. <Kərəməli:> . . Çıxıb özgəyə nökər duracağam, hacı çox az muzd verir, bir də qarnım doymur. M. F. A.. Qarnını bərkitmək – doyunca yemək, yeyib doymaq. Qarnını doyuzdurmaq – aclığını rəf etmək. Hüsnübəyim həm də səxavətli imiş, kasıb-kusuba əl tutarmış, acların qarnını doyuzdurarmış. İ. Məlikzadə.
2. Ana bətni, uşaqlıq. Uşaq əksəriyyətlə ana qarnında doqquz ay qalır.
3. məc. İç, batin. Onun qarnındakını heç kim bilmir.
4. məc. Bir şeyin qarın kimi qabağa çıxmış hissəsi. Samovarın qarnı.
◊ Qarın (qarnını) otarmaq – onun-bunun qapısında yeyib qarnını doyurmaq, özgəsinin süfrəsini güdmək. Öz evində yeməyib, and içirəm, bir gecə aş; Qarnın otarmaq üçün nəfsini heyvan elədi. S. Ə. Ş.. Qarın sallamaq – 1) kökəlmək, şişmanlaşmaq. Yedi, yağlandı, qarın saldı qoyuntək hamı. . S. Ə. Şirvani; 2) bax qarın vermək. Qarın vermək (sallamaq) – əyilmək, ortası aşağıya tərəf meyil etmək; uçulmaq, qopub tökülmək üzrə olmaq. Evin divarı qarın veribdir. – Qazmaçılar əyilib quyuya baxdıqdan sonra: – Bu quyu qarın sallayıb, indicə uçacağam, deyir. A. Ş.. Qarnı ağrımaq məc. – umacağı olmaq, bir şey təmənnasında olmaq, ürəyindən bir şey keçmək. Doğrudan da, kişinin qarnı ağrıyırmış. «Kirpi». Qarnı burnunda – boylu, ikicanlı, hamilə; doqquz aylıq hamilə. Qarnı qurdlu – qeyri-səmimi, qəlbiqara, ürəyindəkini gizləyən. Qarnını tüstü ilə doldurmaq – güllə ilə vurmaq (vurub öldürmək). <Heydər bəy:> Demirəm çıxın yoldan, doldurummu qarnını tüstü ilə? M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Qarin — (arabisch ‏قرين‎, DMG qarīn; auch Qareen) sind nach islamischer Tradition Dschinns, die von Allah (Gott) geschaffen wurden um die Menschen zu begleiten. Qarin bedeutet wörtlich ständiger Begleiter . Der Begleiter kann entweder guter oder… …   Deutsch Wikipedia

  • qarınənə — cecimi: (Şərur) qövsi qüzeh, göy qurşağı. – Qarınənə cecimi uzandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarın — gətirməməx’: (Şuşa) gözü götürməmək. – Kişinin qarnı gətirmədi, evi satdı getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarınənə — is. 1. Qoca nənə; ata, ya ananın anası. Birdən xoruzlar hinlərdə banladı, Qarınənə sübh olduğun anladı. A. S.. 2. Ümumiyyətlə, qoca arvad, qoca qarı. Deyirlər tapılıb Babək qılıncı; Muştuluq paylayın, qarı nənələr! M. Araz. ◊ Qarınənə qurşağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarın-qarta — (Gəncə, Xaçmaz, Salyan) içalat. – Qarın qartanı çox pişirəllər (Salyan); – Qəssəfdə çoxlu qarın qarta var (Gəncə); – Qasab qarın qarta sata vardi (Xaçmaz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarın ajrıtmağ — (Yardımlı) bəhanə gətirmək, tənbəllik etmək. – Nə qarın ajrıdeysən, dur işüy gör …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarınənəsi — (Cəlilabad) çəyirtkə növü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarın-qarına — z. Döş döşə, lap yanaşı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pisdəqarın — (Bakı, Salyan, Şamaxı, Şuşa) azyeyən. – Çimnaz pisdəqarın uşağdı (Salyan); – Əli yaman pisdəqarın adamdı (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yekəqarın — sif. 1. Qarnı çox yekə, iri olan. Yekəqarın kişi. – <Mirzə Həsən:> O yekəqarın kulakla nə söhbət eləyirdin? Ə. H.. 2. məc. Qarınqulu, doymaq bilməyən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”